Om Grow Wiser

Vi kan hjälpa dig att:

 • utveckla en strategisk affärsidé som skapar professionella medarbetare, lojala kunder, lönsamhet och framgång.
 • finslipa verksamhetens identitet och ”själ” så att alla vet: Vem är vi? För vem finns vi? Vad skulle världen sakna utan oss?
 • utveckla en fungerande värdegrund och attityd, en etisk kompass som leder till ett både resultatinriktat, disciplinerat och medmänskligt beteende i organisationen.
 • utveckla medvetna och insiktsfulla ledare, som skapar passion, öppenhet, stolthet, förståelse och inspirerade medarbetare.
 • skapa en kultur där ett medmänskligt bemötande, kommunikation och dialog är självklara inslag.
 • processleda styrelsen eller ledningsteamet genom förändringsarbeten eller nysatsningar.
 • projektleda större förändringar i organisationen, ägarskapet eller styrelsearbetet.
 • sprida ledningsfilosofin till och förklara den för kunder, leverantörer och medarbetare genom föreläsningar och inspirerande seminarium, även via lunchmöten och kvällsarrangemang.

Hur skapar vi det? Jo, genom att…

 • utveckla en hållbar struktur och ledningsfilosofi som leder till att andra får det bättre, utan att företaget eller verksamheten mår sämre.
 • bygga framgång på medkänsla och att skapa glädje för andra
 • använda hela potentialen, både hos ledarna och hos verksamheten, genom att inkludera samtliga intelligenser (EQ & IQ) när vi analyserar och reflekterar inför svåra beslut.

Det medför att besluten blir väl avvägda, långsiktigt hållbara och byggda på insikter och fakta. Genom att medarbetarna ser en tydlig röd tråd, fokuseras resurserna mot tydliga mål så att varje individ kan bidra på bästa sätt. Och som bonus har kul på jobbet!

Filosofi

”Ingen människa är en ö”, diktade John Donne. Det gäller i lika hög grad företag och organisationer. Vi är alla beroende av varandra och har en stor påverkan på andras liv och leverne, vare sig det handlar om kunder, medarbetare, leverantörer, närsamhälle eller andra som är i kontakt med företaget eller organisationen av olika skäl.

Idag handlar det mindre om B2B och B2C, och allt mer om H2H – Human to Human. Tankar om konkurrens ersätts nu av samarbeten, att finna en tydlig egen identitet och av ett medmänskligt bemötande. Stolthet, motivation och engagemang hos medarbetarna kommer på köpet. Framgång når vi genom att veta vilka vi är, finna företagets själ och lära oss att se, lyssna, förstå och bekräfta andra. Att leva och låta leva.

Men hur väl känner vi oss själva? Och hur skapar vi det nya medmänskliga sättet att tänka som leder till framgång? Hur kan vi säkerställa att alla som är i kontakt med företaget mår bra? Kvalitet är aldrig en tillfällighet, kvalitet är alltid resultatet av goda intentioner, uppriktiga ansträngningar, intelligent vägledning och effektivt utförande. Kvalitet representerar det kloka valet av många alternativ.

Grow Wisers ledningsfilosofi, bygger på att utveckla ett empatiskt ledarskap med tydliga värderingar och en stark etisk kompass som vägleder till rätt beslut och beteenden i organisationen. Att skapa en verksamhet som centrerar energin genom att fokusera på rätt saker. Så att du slipper kämpa i motvind, för att istället glädjefyllt segla med medvinden.