Du blir gyllene

Du blir gyllene

När Divine Will (den gudomliga maskulina viljan) möter Divine Love (den gudomliga feminina kärleken) skapas Divine Wisdom (gudomlig vishet). 

Det här är alkemi, formeln för att skapa guld inom dig och i världen. Du blir gyllene. Och det sker här och nu. 

Legenderna återberättar det på olika sätt, inte minst genom hur Osiris och Isis skapade Horus. När Isis samlade ihop delarna av Osiris (efter att Set dödat honom och spritt ut hans kroppsdelar) är det en bild av hur du steg för steg söker och hämtar hem förlorade delar av dig själv. Du lägger pusslet och skönjer en bild av dig själv som är större än du hittills anat. Med varje del blir du ännu mer hel, ännu mer hel-ig. 

Isis stora kärlek till Osiris utgör limmet som fogade samman bitarna. Kärlek är det som får allt att hålla samman. Utan kärlek är vi ingenting, bara separerade utspridda bitar utan mening. 

Ofta refererar vi till universums stora, helande och kärleksfulla källa som just ett hav. Då är det just den eter som förbinder oss alla som vi menar. Den som håller allt samman. Kärleken som omger dig. Limmet som fogar samman alla människor och Allt-Som-Är till en enda stor kropp. 

Visst kan du fungera utan en fot eller en hand, men livet blir så mycket enklare och fulländat när alla delarna finns där och fungerar tillsammans. Set är separationens gud, han som har velat hålla dig borta från kärlekens stora hav så att du inte förstår din egen gudomlighet.
Så att du inte förstår att du ÄR Gud/-inna med en gudomlig skaparkraft.

 
Så att du inte förstår att du genom att söka efter ditt sanna, autentiska jag också får kraften att skapa och omskapa den värld som du själv vill leva i.
Du skapar nytt i varje nu. Och du gör det genom din vilja och intention. Och när den viljan förenas med kärleken till Alltet i ditt hjärta, då blir du gyllene. Du strålar. Och likt Midas blir då allt du rör vid till guld.

 
På himlavalvet sker nu denna alkemiska process genom en superstark super-fullmåne (eftersom den är så nära jorden) i Skytten (högre kunskap, högre visdom, yttre och inre resor). Du känner av den redan nu, men den blir exakt på tisdag 14/6 kl 13:51.
De många planeterna som just nu har samlats i maskulina Väduren (vilja, drivkraft) och i feminina Oxen (kärleksfulla relationer, överflöd, din kropp) visar vägen till Tvillingarnas kraftfullhet och inre visdom, när de båda är i balans. Det är därför som Thoth kopplas till Tvillingarna.
Enligt legenden fick Horus offra ett öga för att få visdom. (Jämför vår Oden.) Sedan dess vaktar och vakar Thot över Horus förlorade visionära, vänstra – och därmed feminina – öga. Det öga som är kopplat till din högra feminina hjärnhalva.

 
Det visdomens öga som ser på allt med kärlek och som ser kärleken i allt som är.

 
Thoth väntar på att få ge det ögat tillbaka till dig. Det sker när du återfinner din balans, så att du åter står stadigt här på jorden, på två ben och fötter, en maskulin och en feminin. När du blir hel igen.


Det är därför som Tvillingen är en Skywalker som förenar himmel och jord.

 
Skyttens visdom lär dig att rikta din pil mot det som är väsentligt för dig, att fokusera på det som spelar roll på riktigt. Att se bortom illusionerna. Skytten är Jupiters tecken, han som lyser upp i mörkret av okunskap så att din medvetenhet om sakers rätta tillstånd och livets sanna essens ökar.
Men det är också Vestas tecken, hon som håller din eviga inre flamma vid liv, din heliga inre prästinna. Hon som valde att inte gifta sig för att kunna fullgöra sin uppgift och vars prästinnor, vestalerna, blev förebilden till de kyrkliga nunnorna. För de gav sitt liv till att vörda ”the Spirit”, göra ceremonier och till att vara hängiven (devoted) det gudomliga som bor inom oss. Det gudomliga som gör vårt kropp till ett tempel.

Månen sker i närheten av det galaktiska centret, det svarta hål som utgör porten till universums stora hav och som nyligen fångades på bild. Och vid Solen finns Orion, han som jagar och riktar sina pilar mot Plejadsystrarna. De som är på flykt. Eller försöker han visa dig att vägen till visdom går genom dem?
Kanske Orion vill visa att du kan förvärva visdom genom att följa i Plejadsystrarnas spår, eftersom du är en av dem? Sju olika uppdrag och visdomar som visar vägen framåt in i en ny tid.
Inför fullmånen möter Venus redan nu i helgen upp med Uranus i Oxen, för att väcka upp dina feminina visdomar och din inre Isis.
Mars var guden för fruktbarhet med en symbol som är en spermie med riktning. Den intention som befruktar, som vill liv. Istället gjordes han krigisk.

Nu pågår en stark healing av Mars sargade maskulina energi, när han närmar sig den sårade helaren Chiron. Mötet blir exakt på onsdag. Om du känner dig kraftlös, beror det på att det är en ny drivkraft som vill komma igenom. En som är mindre tävlingsinriktad och som inte tror att livet enbart är en kamp för överlevnad.
När Mars mjuknar får Venus feminina skönhetsälskande energi mer utrymme, så att du hör hennes viskningar till dig. Hon vill att du vandrar i skönhet i ditt liv på jorden och riktar därför in dig på din karmiska livsväg. 

På torsdag har världsförbättraren Saturnus ett möte med din Sol (din strålglans ut i världen). Samtidigt knackar Neptunus – väktaren av det feminina okända, Sedna som fick gömma sig i havets djup – på Solens dörr. Kom ihåg vem du är, säger han. Vad gömde du undan i dina djup som det är dags att visa upp för världen igen? Vilken slöja, mask eller roll gömmer du dig bakom och som du är redo att släppa taget om? 

Till helgen vill du skapa om ditt liv och ta bort sådant som inte längre hjälper dig vidare. Allt det som skadar ditt tempel och din kropp och som hindrar din inre Vesta från att utföra det som du kom hit till jorden för, skalar du nu bort. 

Det är ett heligt arbete som sätter fart på den alkemiska processen. Du blir gyllene. 

Och du minns den lyckliga tid på jorden som kallas för ”the Golden Age” och som vi nu är på väg att återskapa. 

Skytten ber dig att rikta din pil. Att fokusera din gudomliga vilja och intention. Att använda din visdom. För ditt eget högsta bästa och för Alltings högsta bästa. 

För du är gudomlig, med en gudomlig skaparkraft. 

Limmet som gör dig hel, hel-ig, är den kärlekens eter som omger dig. 

Den kärlek som förenar oss alla och får dig att inse att du är en av många droppar, förenade i ett större hav och samtidigt är du havet. 

Separation är något som du inbillades att tro, för att hålla dig ovetandes om vem du är och om din fulla kraft. När du tolkar det du ser och bedömer det som bra/dåligt, fult/vackert, gott/ont och så vidare, ställer du dig likt en tävlingsdomare vid sidan av det som sker. Du deltar inte längre. Då håller du dig separerad från livet. 

Så den här veckan vill vi att du likt Vesta blir hängiven din inre glöd och kastar dig handlöst – likt ett barn i lövhögar på hösten – ut i livets olika skeenden. Upplev livet. VAR livet. Vörda livet. Men bedöm det inte. För det bara ÄR. 

Låt ditt gyllene skimmer få sprida sig ut i världen. 

Låt ditt inre kärleksfulla guld bli limmet som håller samman alla de förlorade delar som du så modigt sökt och funnit. 

Låt dig bli hel. 

Den villkorslösa kärleken väntar dig och vill att du ska kasta dig i dess vatten och simma lika lekfullt som en delfin. 

Så kasta av dig separationens bojor, den som vill att du ska ha en åsikt eller ett omdöme. 

Att du ska bedöma. 

 

Bejaka istället din inre visdom. 

Använd ditt visionära öga som Thoth har vaktat så länge åt dig, tills du blev redo. 

Se på allt och alla med kärlekens ögon. 

Upptäck kärleken i varje människa och i allt som existerar. 

Och bli hel. 

All kärlek, glädje och healing 

Lillemor Golden Dragon & the Golden Masters of Light 

P.S.

Bananlinjalen på bilden är framtagen av IKDC, Lunds universitet, för att minnas vikten av det kvantfysiska icke-linjära, att den raka vägen mellan A och B är en illusion. Att rum och tid är böjbara. Och att det viktigaste i livet inte ens är mätbart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *