• Strategier byggda på helhetsintelligens och glädje
  • ”The Magic Leader” – utbildning av nya tidens ledare
  • Coaching och mentorskap
  • Workshops i medvetet bemötande och kommunikation
  • Föreläsningar/inspiration
  • Boken ”Konsten att tina en frusen själ”

Strategi

Utifrån beprövade strategiska metoder och New Business Model Generation skapar ni ert eget recept för framgång. Metoden bygger på facilitering och coaching som leder er framåt, men det är NI som äger ert eget strategiska manifest. Bered er på utmanande frågor, svaren finns hos er.

The Magic Leader

De flesta ledare har en god teoretisk kunskap om ledarskap och ändå kan det kännas svårt att använda det i praktiken. Varför gör medarbetarna inte som jag säger? Och finns det en skillnad mellan vad jag säger och hur? Finns det en väg där jag kan leda utan att kämpa och ligga vaken om nätterna? Ja, det finns det. Och den lösningen handlar om de mjuka värdena, som skapar tillit, förtroende och inspirerade självgående medarbetare. Och arbetsglädje! Vi vet hur.

Coaching och mentorskap

Det finns få yrken som kan kännas så ensamma som ledarens. Ock krävande. Det är ledaren som till slut, när alla synpunkter ventilerats, fattar de avgörande besluten. Vissa ledare liknar sig själva vid en hamburgare,intryckt mellan två förväntansfulla och kravstarka bröd. Styrelsen och ägarna på ena sidan, och medarbetarna och kunderna på den andra. För att trots stressen kunna fatta kloka beslut med både hjärna och hjärta, behövs träning och stöd att få ordning och struktur på tankarna. Och känslorna. Allt tillsammans ger beslut med en hög kvalitet och helhetsintelligens.Beslut som är hållbara länge och för alla.

Workshops i medvetet bemötande och kommunikation